Ga naar de inhoud

Filosofie

Filosofie van de organisatie is dat het werken met plezier door medewerkers bijdraagt tot een beter resultaat. Wanneer mensen in organisaties bewust zijn van hun invloed, betrokkenheid maar ook de kosten die dit met zich meebrengt wordt een onderneming helder en doorgrondelijk. De kweekvijver waarin men zich prettig voelt.

Menskracht dient dan ook gezien te worden als “human capital” van een onderneming. Investeren in hen door vaardigheden bij te brengen leidt tot een hogere motivatie. Daarom worden training en begeleiding als belangrijke uitgangspunten van het werkbaar krijgen en houden van een onderneming gezien.

Om te zorgen dat ook intern, binnen de eigen organisatie, het kennis en kunde niveau hoog blijft wordt training en persoonlijke ontwikkeling als vaste waarde gesteld. Om de effectiviteit hiervan hoog te houden worden relatief eenvoudige middelen als het netwerk, sparringspartners en voorbeelden uit de praktijk als bron gebruikt.

De basis van de filosofie blijft aandacht voor mensen in het algemeen. Tijdig belonen en duidelijkheid creëren zorgen voor het gevoel van betrokkenheid.

Visie op leiderschap

Goed leiderschap is gebaseerd op drie aspecten:

  1. Zet het punt op de horizon
  2. Kies je mensen
  3. Zet de toon

Daarbij is betrekken van mensen noodzakelijk. Het bouwen aan teams. Daarbij is het voor gaan en trekken van de kar leiderschap. Het vanaf een afstand roepen en regelen is management. Manageable is werkbaar en beter werkbaar krijgen. Daar is leiderschap voor nodig.

Het gaat om het doel en strategie bepalen. De weg ernaar toe geef je de ruimte voor. Als je goede mensen hebt gekozen weten ze die weg zelf te bewandelen. De toon wordt gezet door het voorbeeld gedrag en door duidelijk te zijn wanneer er van de koerst afgeweken wordt.

Visie op team ontwikkeling

Daarbij gaat het in effectiviteit van teams en mensen om de volgende drie aspecten:

  • Kies de juiste mensen (T A L E N T)
  • Ontwikkel je teamleden op hetgeen ze goed in zijn (V A A R D I G H E D E N)
  • Zorg voor goede teamgeest, persoonlijke aandacht en duidelijk norm (G R O E P S G E V O E L)

Hierin zit de overlap met zet te toon en kies je mensen. De verdieping zit op het ontwikkelen van mensen.

Visie op ontwikkelen

De visie op ontwikkelen en met name de leeromgeving is daarbij cruciaal. De basis van een goede leeromgevingleeromgeving ligt in drie onderdelen:

  • Leercultuur
  • Leerhouding
  • Leermeesterschap

De leercultuur wordt gevormd door de normen en waarden over leren. Mogen mensen leren? Kunnen ze daadwerkelijk fouten maken om beter te worden?

De leerhouding wordt door de mensen zelf gevormd. Hoe staan ze er in? Is het duidelijk voor de medewerker dat ze toegevoegde waarde dienen te leveren? Dat waarde toevoegen alleen kan als je zelf continu blijft trainen en ontwikkelen.

Het leermeesterschap wordt gevormd door in de organisatie instructors, change agents en trainers te ontwikkelen. Managers worden ontwikkeld tot inspiratoren, die geen antwoorden geven, maar besluiten nemen doordat medewerkers met afwegingen komen.

Hiermee ontstaat een lerende organisatie.