Ga naar de inhoud

Leiderschapsspiegel

Wat zie je als leider als je in de spiegel kijkt? Bevalt het beeld? Wat zou je anders wensen te doen? Waarmee ben je geholpen?

Het spiegelbeeld verzorgt een eigen beeld op leiderschap. Door te spiegelen aan voorbeelden, reacties en situaties ontstaat een leiderschap inzicht. Een inzicht dar leidt tot meer resultaten en verbinding. Een beeld om te komen tot betere organisaties en teams. Versterking van de teamdynamiek.

Leiderschapsspiegel
De leiderschapsspiegel bestaat er in twee vormen:

  • De persoonlijke spiegel
  • De intervisie spiegel

De persoonlijke spiegel zijn sessies van twee tot drie uur waarin werkelijke situaties besproken, geanalyseerd en van een werkende aanpak voorzien worden.

Hoe komt het dat als ik één van mijn managers vertel wat ik er van vind dat deze direct boos wordt en hij vindt dat ik niet om de mensen geef daarnaast dat het nodig is voor de kwaliteit?

Na analyse bleek dat de feedback feitelijk kloppend was en daarnaast ook direct het doel en de toekomstige verwachtingen weergaf. Alleen de manager in kwestie is een mensgericht persoon en wil graag betrokken worden. De zorgen erbij uitspreken alsmede de effecten voor de mensen en organisatie duidelijke maken had in deze situatie tot meer resultaat geleid. Leerzaam voor de leider in deze was dat deze door de feedback vanuit de ander te brengen meer resultaat ging bereiken. Feit en toekomstig gedrag was nog immer hetzelfde.

Bij de intervisie spiegel wordt de kracht van een groep mensen gebruikt. Leiders van een bepaald kaliber of uit een bepaalde branche komen bijeen en bespreken een cases. Onder begeleiding wordt er voor gezorgd dat er gespiegeld wordt met gedrag waar men door kan leren.