Ga naar de inhoud

Betrokkenheid door betrekken

Veel ondernemers klagen over de betrokkenheid van medewerkers. Steevast vraag ik ze dan waar ze de medewerkers bij betrekken? Wat ze wel en niet delen? Wanneer ze het laatst om een advies hebben gevraagd?

Betrekken

Waar worden de medewerkers bij betrokken? Hierin denk ik aan meedenken in innovatie, immers een afdeling innovatie bestaat in het MKB niet, dat doe je samen. Betrek medewerkers bij de eerste stappen van vernieuwing en het gevolg is dat je er snelle komt. Daarnaast dat de acceptatie van een door te voeren verandering sterker is. Acceptatie zorgt voor betrokkenheid.

Delen

De eerste vraag is welke organisatiedoelstellingen er gedeeld worden. Hieronder versta ik ook het delen van al dan niet winsten en verliezen. Met andere woorden de cijfers van de organisatie. Te veel worden medewerkers daar nog niet bij betrokken. Een houding van ‘dat gaat ze toch niets’ aan is daarin de basis. Een gemiste kans, want als je met je medewerkers deelt wat de status is dan kunnen die meedenken om daarin stappen te zetten.

Advies vragen

Er zijn altijd zaken waar een ondernemer graag advies in wenst. Wat is er tegen om je medewerkers om hulp te vragen? Samen te komen tot consensus. Laatst heb ik dit bij een groep medewerkers gedaan. Ik kan vertellen dat hetgeen eruit kwam ook daadwerkelijk heet geleid tot een verbeterde organisatie.

Een methode die je hier op toe kunt passen is LeKgotla methode (lees ook de blog Draagkracht is samen sterk). Een besluit en advies orgaan waarin de deelnemers om hun mening gevraagd wordt. Hoe vaak vraag je als ondernemer het advies van je medewerkers?